No file chosen

Üldkoosolek 2022 Ruunawere Postimõisas

21. märtsil 2022 toimus REÜ üldkoosolek Raplamaa veerel Ruunawere Postimõisas. Koosolekul osales 29 REÜ liiget.

Foto: Erakogust

Juhatuse esimees Ülo Olm andis ülevaate 2021. aasta tegevustest ning finantsseisust. Aastaaruanne oli kõigile liikmetele eelnevalt e-kirjaga saadetud. Lisaks aastaaruande kinnitamisele planeeriti 2022. aasta tegevusi:  õppereisi Taani Kuningriiki, Ukraina ja ukrainlaste toetamist ja  Ettevõtjate Esmaspäevade toimumist ning  kinnitati uus juhatus.  Üldkoosoleku lõpetas külalisesinejana  Rapla valla uus abivallavanem Rain Terras, tema valdkond on arengu-, ettevõtluse-, innovatsiooni ja avalike suhete valdkond.