Eesmärk

Ühingu eesmärk on:

* arendada Raplamaa ettevõtlust koostöös omavalitsuste ja teiste ühiskondlike organisatsioonidega, tehes seda ausalt ja teisi arvestades.
* propageerida ettevõtlust;
* kaitsta ettevõtjate huve kohalikes omavalitsustes.

Ühingu tegevusvaldkonnad eesmärkide saavutamiseks on:

* aktiivne tegevus ettevõtjatele soodsamate tingimuste loomisel;
* kohalike omavalitsuste ja teiste ühiskondlike organisatsioonidega;
* suhtlus ja koostöö välisriikides ettevõtlusega tegelevate organisatsioonidega;
* informatsiooni vahetamine ja vahendamine;
* ettevõtjate koolitamine ja nõustamine;
* ettevõtjate esindamine teistes Ühingu eesmärke toetavates mittetulundusühingutes või muudes organisatsioonides ja töögruppides.