Eesmärk

Ühingu eesmärk on:

* arendada Raplamaa ettevõtlust koostöös omavalitsuste ja teiste ühiskondlike organisatsioonidega, tehes seda ausalt ja teisi arvestades.

* propageerida ettevõtlust;

* kaitsta ettevõtjate huve kohalikes omavalitsustes.

Ühingu tegevusvaldkonnad eesmärkide saavutamiseks on:

* aktiivne tegevus ettevõtjatele soodsamate tingimuste loomisel;

* kohalike omavalitsuste ja teiste ühiskondlike organisatsioonidega;

* suhtlus ja koostöö välisriikides ettevõtlusega tegelevate organisatsioonidega;

* informatsiooni vahetamine ja vahendamine;

* ettevõtjate koolitamine ja nõustamine;

* ettevõtjate esindamine teistes Ühingu eesmärke toetavates mittetulundusühingutes või muudes organisatsioonides ja töögruppides.