No file chosen

Odessa õppereis

16.-23.09.2017 toimus Odessa õppereis. Osales 20 REÜ liiget.

Külastati Odessa kaubasadamat, filmistuudiot, Šustovi konjakitehast, „Frumušika-Nova“ turismikompleksi. Lisaks tehti ringkäike Odessa linna vaatamisväärsustega tutvumiseks.
Toimusid kohtumised: Eesti Suursaatkond Ukrainas töötaja Helen Ennokiga, eesti ettevõtja Artur Kerdega ning Odessa Linnavalitsuse külastus.

Täname kõiki osalejaid ning reisi korraldajaid!

REÜ juhatus

Osaliselt toetas reisi kulude katmisel Raplamaa Partnerluskogu, Pria Leader meede 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine.

Pildid: Tiit Rahkema, Sulev Tammel, Olav Õunmaa, Anneli Pärna

Pildid: Aleksander Kuruson