No file chosen

Kohtumine Rapla valla juhtidega

27.02.2024 õhtul kohtusid 23 Raplamaa ettevõtjat Rapla Kultuurikeskuses, Weinbergi saalis Rapla vallajuhtidega. Räägiti valla ettevõtluse ja majanduse arengusuundadest. Vallavalitsuse poolt said sõna Rapla vallavanem Gert Villard, abivallavanem Rain Terras ja majandusvaldkonna abivallavanem Toomas Nael.

R. Terrase ettekandest ” Ettevõtlus ja KOV rollid ettevõtluskeskkonna arendamisel” selgus, et ettevõtjate suurim soov on, et kohalik omavalitsus turundaks piirkonda, muutes selle investoritele ja tööjõulisele elanikkonnale atraktiivsemaks. Samuti soovitakse, et ettevõtjaid kaasaks otsustusprotsessidesse ning lihtsustataks asjaajamist.

G. Villard tõdes, et KOV on peamiselt kursis nende valdkondadega, mida toetatakse: haridus, kultuur, sotsiaalala. Vähem teatakse ettevõtjate käekäigust ning selleks on antud kohtumine oluline.

T. Nael andis ülevaate käimasolevatest ning tulevastest ehituse ja teede projektidest. Rohkem keskenduti Haigru ja Saviaugu tänava rekonstrueerimisele ja uue moodullasteaia ehitusele (Päkapiku lasteaia kõrvale), samuti Nakitralli lasteaia renoveerimisele ja endise vallavalitsuse hoone renoveerimisele.

Ettevõtjad tõid välja, et tööstusalade arendus on oluline, et oleks rohkem tootmiseks sobiva infrastruktuuriga alasid. Leiti, et mida enam vald suudab projektidega ettevõtluskeskkonda raha juurde tuua, seda enam luuakse võimalusi majanduse arenguks. Ühiselt nõustuti, et Raplas on soodne elukeskkond, sh. sotsiaal-, kultuuri- ja haridusteenused. Ettevõtluskeskkonna osas tõdeti, et Tallinna lähedus toetab meie majanduselu, kuid koostöö ettevõtjate ja vallajuhtidega võiks tihedam olla.

Tõdeti, et ettevõtjate arvamus on oluline ja kavas on ka edaspidi selliseid kohtumisi korraldada. Sel viisil on kohalikul omavalitsusel rohkem sisendit arengute planeerimisel ning ettevõtjad teavad KOV plaanidest ja saavad sõna sekka öelda.

Tekst ja fotod: Anneli Pärna