No file chosen

Kiirkoosolek, kuidas Raplamaa ettevõtjad saavad Ukraina rahvast aidata

Neljapäeva, 03.märtsil kogunesid Rapla Kultuurikeskuse Kammersaalis Raplamaa Ettevõtjate Ühingu liikmed ja teised Ukraina abistamisest huvitatud inimesed, Rapla ja Märjamaa valla ametnikud ning ettevõtjad. Kõigil oli ühine suur mure, kuidas saame aidata Ukrainat selles kohutavas sõjas. Kuidas aidata sõjapõgenikke, kuidas neile luua siin Raplamaal inimlikud tingimused elamiseks ning lastel kooli- ja lasteaias käimiseks. Koosolekul võtsid sõna mitmed suurettevõtjad, kelle ettevõtetes töötavad ukrainlased ning kuidas nad on juba toiminud nende abistamisel oma lähedaste Eestisse jõudmisel. Samuti toodi ka välja olukorrad kus, töötajad peavad lahkuma appi oma riigile, nii sõjaväkke kui ka vabatahtlikena. Koos on soetatud vajalikke kuuliveste ja kiivreid ning teele saadetud Ukraina – Poola piirilt. Siia jõudnud naised ja lapsed on hetkel majutatud juba olemasolevatele elamispindadele kuid kindlasti on vaja juurde organiseerida riiklikul või valla tasandil elamiseks sobilikke võimalusi, mitte vaid ühiselamuid. Sõna said ka Märjamaa vallast Marge Viska ja Rapla vallast Heiti Vahtra, nemad rääkisid täpsemalt, mis on hetkel juba tehtud ning samuti täpsustati edasisi plaane. Riik on andnud valdadele ülesandeks kaardistada võimalikke elamispindu, kuidas pakkuda toitlustust ning kuidas organiseerida lastele lasteaiakohad ja koolides õpe. Ettevõtjate poolt sooviti teada, kas on võimalikud kriisikomisjonid moodustatud kuna juhtumipõhiselt seda kriisi ei lahenda. Nii, Rapla kui Märjamaa valla esindajad kinnitasid, et valdades toimub majutuspindade kaardistamine, samuti  tegeletakse Märjamaal juba koolikohtade ja lasteaiakohtade kaardistamisega ning üks ukraina keelne õpilane juba läheb kooli soovides õppida eesti keeles. Kindlasti tekkib veel lisaks kooli-, lasteaia- ja majutusprobleemidele ka siia jõudnud inimeste töökoha ning tõlkide  leidmise probleem, millega samuti tuleb tegeleda. Koostööd tehakse siin juba Rapla Töötukassaga ning Ilvi Pere tegeleb antud teema kaardistamisega. Ettevõtjate poolt tuli ettepanek valdades koordineerimise vastutus anda ühele inimesele, siis ei saa vastutust jaotada ning kõigil on lihtsam suhelda

ühe inimesega. Rapla vallast pakuti välja abivallavanem Rain Terras. Samuti kerkis üles küsimus kuidas saab otse Ukrainat aidata ning kas abi jõuab õigete inimesteni, kahjuks võivad tekkida alati ka inimesed, kes sõjakoleduste aega ära kasutavad omakasu eesmärgil. Kõik annetused, mis lähevad otse Ukrainasse tuleb teha läbi usaldusväärsete fondide. Raplamaa Ettevõtjate Ühingu kodulehel lähevad üles ka kõik võimalikud viited toetamse võimaluste kohta. Tehti ettepanek, et Raplamaa Omavalitsuste Liidus võiks olla reservfond kriisides toimetulekuks, nii siseriiklike kui ka välismaailmast meile jõudvate kriiside, see võiks olla maakondliku kriisikomisjonile kõrval. Samuti oli tulnud meiega kohtuma Raplamaa Naiskodukaitsest Reelika Rohuste, kes rääkis naiskodukaitse võimalustest toetada Ukraina sõjapõgenikke siin Eestis läbi vabatahtlike koordineerimise. Tekkis ka küsimus kuidas on Eestis organiseeritud evakuatsiooni küsimused ning kas on olemas varjendid? Eestis ei ole hetkel kohustust majade ehitamisel ehitada ka pommivarjend, kuid siiski on olemas maakondlikud varjendid Päästeameti hoonete all. Antud olukorras võiks see olla päevakorras ning seda ka riiklikul tasemel. Kes soovib vabatahtlikuna tulla appi siis võtta ühendust  www.naiskodukaitse.ee   mob 5188067 reelika.rohuste@naiskodukaitse.ee.  Raplas on ettevõtjad organiseerimas ka tugiisikute väljaõpet, kes siis konkreetselt tegelevad Ukraina sõjapõgenikega, lastega ja naistega ning nende muredega. Samuti on Raplas olemas lapsehoiuteenus, mida saab vajadusel kasutad kui põgenikest naised soovivad töötada kuid ei ole võimalik leida lasteaiakohti. Kõik see tuleks ühildada ning kõigile küsimustele vastused võiks kätte saada ühest kohast. Raplamaa Ettevõtjate Ühing on omakodulehel loomas infokeskkonda, kus on võimalik leida lingid täpsemate juhistega (Naiskodukaitse, Fondid, konkreetsed kontaktid valdadest). Kindlasti peab kogu kriisi koordineeritus vallatasandil  tulema ühelt konkreetselt isikult vallas, kes vastutab kogu teema eest ning ei tohiks tekkida tegevuste  dubleerimine.

Täpsem informatsioon:

https://rol.raplamaa.ee

https://rapla.kovtp.ee

https://marjamaa.ee

https://kohila.ee

https://kehtna.ee

Raplamaa Ettevõtjate Ühingu juhatus