No file chosen

Üldkoosolek 2018

16. aprillil osales 24 REÜ liiget Arturi trahteris üldkoosolekul. Juhatuse esimees Ülo Olm andis ülevaate 2017. aasta tegevustest ning finantsseisust. Aastaaruanne oli kõigile liikmetele eelnevalt e-kirjaga saadetud. Lisaks aastaaruande kinnitamisele planeeriti 2018. aasta tegevusi. Üldkoosoleku otsusega kehtestati uutele liikmetele sisseastumismaks, mis on aastase liikmemaksuga (100€) võrdne summa. Üldkoosolek kiitis heaks Rapla Ettevõtjate Ühingu nime muutmise Raplamaa […]